Wien-art Shop

Goede zondagmiddag!

Good afternoon!

Ik hoop dat het goed gaat met jullie in deze nog altijd gekke tijd. Mij mij gaat het goed!

I hope you are doing well. I'm fine!

Naast het haken, punchen en andere creatieve zaken ben ik de afgelopen tijd ontzettend veel bezig geweest met het maken van kaarten. Immers echte post is zoveel leuker! Het ene ontwerp en idee na het andere ontwerp vloeide uit mijn handen. Zo leuk om te doen en het geeft mij echt energie 😊.

In addition te crocheting, punching and other creative things, I've been busy making cards a lot lately. After all, real mail is so much more fun! I created design and idea after another design. So much fun to do and it really gives me energie 😊.


Toen ik ze postte op Instagram kreeg ik zoveel leuke reacties dat ik ze ook graag wilde gaan verkopen.

When I posted them on Instagram I got so many nice reactions that I also wanted to start selling them.


Na lang wikken en wegen heb ik de stap genomen en online een Shop geopend. Afgelopen woensdag was het zover! 💥

After much deliberation I took the step and opened a shop online. Last Wednesday was the day! 💥


Mijn Wien-art Shop  herken je zo :

You can recognise my Wien-art Shop this way :

Hier kun jij mijn handmade kaarten vinden en wekelijks zullen er nieuwe producten worden toegevoegd. Wees welkom om er een kijkje te nemen en om mij te volgen.

Here you can find my handmade cards and new products will be added regularly. Be welcome to take a look and follow me.
(p.s. de Shop op mijn blog is nu niet meer bereikbaar, maar de verschillende items zul je wellicht weer terug vinden in mijn Wien-art Shop) 

( ps he Shop on my blog is no longer available, but you can find several items in my Wien-art Shop)


Dankjewel weer voor het langskomen en het lezen van mijn blog.

Thanks for stopping by and reading my blog.


Fijne nieuwe week!

Have a nice new week!

 

Reacties